Kurzy Inventor

Autodesk Inventor je určený pro 3D strojírenské navrhování, přípravu kompletní dokumentace a simulaci výrobků. Inventor umožňuje vytvářet parametrické modely součástí a pracovat s nimi v sestavách, generovat z modelů výkresovou dokumentaci a výkazy, vytvářet animované výstupy pro prezentační účely, provádět simulace a výpočty, obsahuje nástroje, které usnadňují spolupráci v týmu i automatizaci návrhu. Možnosti Inventoru jsou velice rozsáhlé, proto je široká i nabídka našich školení. Kromě školení pro začínající i pokročilé uživatele, zajišťujeme školení specializovaná na určitou oblast – na navrhování plechových součástí, plastových součástí, nosných konstrukcí, vedení kabelů a svazků, vedení trubek a potrubí, návrh ozubených kol a šroubových spojů.

Přijďte na kurz Inventor a naučte se navrhovat strojírenské součásti a sestavy ve 3D v programu Autodesk Inventor. Otevřené kurzy Inventor jsou pro jednotlivce cenově nejvýhodnější nabídkou. Kurzu se účastní maximálně osm posluchačů.


Školení Inventor na míru

Školení Inventoru vám můžeme sestavit podle vašich požadavků. Zvolíte si obsah, formu, místo i termín školení.

Autorizovaná školení Inventoru

Autodesk Authorized Training Center Všechna naše školení programu Inventor jsou autorizovaná společností Autodesk. Školení jsou vedená certifikovanými lektory. Po absolvování školení obdržíte mezinárodní certifikát.