Školení CorelDRAW pokročilý

Školení je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s textem.

Osnova školení CorelDRAW pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Modifikace křivek
  • vybírání uzlů
  • odebírání uzlových bodů
  • vyhlazení křivky
  • manipulace s křivkou
  • tvarování uzlů
  • přímka x křivka
  • spojování a rozdělení křivek
 • Rozšíření znalostí o výplních
  • síťové výplně
  • postscriptové výplně
  • interaktivní výplň
 • Práce s vrstvami
  • vytvoření, přejmenování, odstranění vrstvy
  • skrývání vrstvy
  • přesouvání objektů mezi vrstvami
 • Přesné umístění objektů a práce se skupinou objektů
  • rozmístění objektů
  • pořadí zobrazení objektů
  • zarovnání objektů
  • seskupit, rozložit
  • booleovské operace
 • Speciální efekty
  • přechod
  • kontura
  • deformace
  • obálka
  • vysunutí
  • stín
  • průhlednost
  • malířské techniky
  • čočka
  • perspektiva
  • kopírování a klonování efektů
 • Text - rozšíření znalostí
  • text na osnově
  • převod textu na křivky
  • přidávání dalších fontů
 • Kótování
 • Rastrová grafika
  • vkládání rastrové grafiky
  • základní úpravy rastrové grafiky
  • převod na rastrovou grafiku
  • speciální efekty
 • Import a Export
 • Nastavení CorelDRAW

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

CorelDRAW základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení CorelDRAW pokročilý