Kurzy CAD software

Naše společnost je autorizovaným školícím a testovacím střediskem společnosti Autodesk. Zajišťujeme školení aplikací pro obecné navrhování, pro oblast strojírenství, stavebnictví a architekturu, inženýrské stavitelství, geodézii, elektro i další technické obory. Nejnavštěvovanější školení z oblasti CAD software jsou zaměřená na aplikaci AutoCAD, který umožňuje vytvářet libovolné technické výkresy a prostorové modely, používá se ve všech možných technických oblastech. Na 3D strojírenské navrhování a simulaci výrobků jsou zaměřená školení aplikace Inventor. Pro stavební projektanty a architekty, kteří chtějí používat moderní přístup a projektovat na principu informačního modelu budovy (BIM), jsou určená školení aplikace Revit. Vhodné školení u nás naleznou i projektanti inženýrských staveb, kteří používají aplikaci Civil 3D.

Zlepšete na kurzech CAD software svoje znalosti v práci s CAD aplikacemi od společnosti Autodesk. Kurzy jsou určené pro různé technické obory. Otevřené kurzy CAD software jsou pro jednotlivce cenově nejvýhodnější nabídkou. Kurzu se účastní maximálně osm posluchačů.Autorizovaná školení CAD software

Autodesk Authorized Training Center Jsme autorizovaným školícím střediskem společnosti Autodesk. Školení jsou vedená certifikovanými lektory. Po absolvování školení aplikace od společnosti Autodesk obdržíte mezinárodní certifikát.