Školení Správa Active Directory

Školení Active Directory je určené pro správce, kteří pracují se systémem Windows Server a potřebují úplné znalosti o práci s adresářovou službou Active Directory. Posluchači se seznámí se správou objektů domény a její konfiguraci, s RODC a nasazením adresářových služeb na Server Core, s replikačními mechanismy a FSMO rolemi řadičů. Dále se posluchači dozví, jak používat zálohovací program pro zálohy i obnovy Active Directory, a jak provádět údržbu pomocí řádkových příkazů.

Osnova školení Správa Active Directory

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Struktura, terminologie, instalace
  • Role Active Directory – Server Manager
  • Struktura služeb Active Directory, ADDS, ADFS, ADCS, ADRMS
  • Logická struktura Active Directory – organizační jednotka, doména, vztahy důvěry
  • Fyzická struktura Active Directory – řadič domény, globální katalog, site
  • Instalace Active Directory, odpovědní soubory
 • Základní práce s objekty
  • Objekty Active Directory Domain Services (ADDS)
  • Typy objektů, třídy, atributy
  • Práce s organizačními jednotkami, delegace oprávnění, ochrana před odstraněním
  • Uživatelské objekty, vytváření, kopie, editace, vyhledávání, uložené dotazy
  • Objekty zdrojů, sdílení, tiskárny
  • Dsa.msc, řádkové příkazy, hromadná práce s objekty
 • Skupiny uživatelů
  • Použití skupin, rozsahy a typy skupin
  • Hierarchické začlenění, efektivní práva, změny za provozu
  • Doporučená schémata pro práci se skupinami
  • Editor atributů
  • ICacls, RunAs, IfMember, WhoAmI
 • Replikace Active Directory
  • Více řadičů v doméně, odolnost, bezpečnost, rychlost odezvy
  • Funkce intrasite replikace a intersite replikace, bridgehead
  • Standardní, urgentní a manuální replikace
  • Restart adresářových služeb
 • Údržba Active Directory
  • FSMO role, nastavení serverů globálního katalogu, specifické aktualizace
  • Replikační monitor
  • Zálohování a obnova
  • Defragmentace a přesun AD
  • Oprava a ruční editace, ADSIedit
  • Snapshots, řádkové příkazy
 • Server Core
  • Server Core – instalace a konfigurace AD DS
  • Správa Server Core edice a jeji role
  • Základní příkazy pro AD DS
 • Řadiče jen pro čtení
  • Read Only Domain Controller
  • Spolupráce s plnohodnotnými řadiči, NTDSutil
  • Souběh RODC a Server Core

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Správa Windows Server


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Group Policy

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.