Ceník firemního školení Time + Stress Management v učebně

Cena školení Time + Stress Management závisí na počtu osob ve skupině. Při požadavku na proškolení většího počtu osob vám zpracujeme cenovou nabídku, pro stálé zákazníky poskytujeme slevy.

Délka školení

Doporučená délka školení je 16 hodin, obvykle rozdělených do 2 dnů, například 8:00-16:00.
Čas a délku školení si můžete přizpůsobit.

Velikost skupin

Na školení doporučujeme menší skupiny do 8 osob, maximálně 12 posluchačů ve skupině. Posluchače je vhodné rozdělit do skupin podle úrovně znalostí, případně pracovního zaměření.