Školení Publisher

Školení je zaměřené na přípravu různých typů publikací a marketingových materiálů v programu Publisher. Posluchači se naučí vytvářet skvěle vypadající publikace, například různé zpravodaje, brožury, webové stránky, vizitky, pohlednice, blahopřání a štítky na média. Na závěr školení se posluchači naučí připravit tiskové podklady, podklady pro prezentaci nebo pro publikování na webových stránkách.

Osnova školení Publisher

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce s Microsoft Publisher
  • Ukázky různým typů dokumentů vytvořených v Microsoft Publisher
  • Pracovní prostředí
 • Vytvoření a nastavení nové publikace
  • Vytvoření publikace na základě přednastavené šablony
  • Galerie šablon
  • Vytvoření publikace na základě existující publikace
  • Natavení a úprava barevného schématu
  • Schémata písma a úprava vzhledu textu
  • Změna a nastavení loga
 • Nastavení stránky
  • Nastavení rozměrů, pozadí a vzhledu stránky
  • Vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování stránek
  • Práce s oddíly
  • Princip práce se stránkou předlohy
  • Umístění objektů na stránku předlohy
  • Záhlaví a zápatí stránky
 • Práce s textem
  • Textová pole a jejich formátování
  • Propojení textových polí
 • Práce s grafickými objekty
  • Vložení a formátování obrázků
 • Práce s objekty
  • Přesné umístění objektů
  • Změna velikosti a natočení objektů
  • Pořadí zobrazení jednotlivých objektů
  • Seskuování objektů
 • Práce s tabulkami
  • Vytváření a úprava tabulek
  • Formát tabulky
 • Publikování
  • Nastavení a tisk na stolní tiskárně
  • Základy práce s barevnými režimi
  • Příprava tiskových podkladů pro komerční tisk

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá základní znalost práce s programy Microsoft Office.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.