Školení InfoPath

Školení InfoPath je zaměřené na přípravu dynamických formulářů a jejich odesílání pomocí programu Outlook nebo jejich zveřejnění na webových stránkách. Posluchači se naučí navrhnout a vytvořit formulář s různými typy ovládacích prvků, nastavit různé typy ověření vyplněných hodnot, připravit formulář pro odeslání, vyplněná data přijímat a prohlížet si je.

Osnova školení InfoPath

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce v Microsoft InfoPath
  • Ukázky využití formulářů vytvořených v Microsoft InfoPath
  • Pracovní prostředí programu InfoPath
  • Postup při práci – návrh formuláře, vyplnění formuláře, odeslání formuláře
 • Návrh formulářů
  • Otevření šablony formuláře v návrhovém režimu
  • Přizpůsobení šablony formuláře
  • Definice rozložení formuláře
  • Vložení ovládacích prvků do formuláře
  • Práce se zdrojovými daty formuláře
  • Možnosti zobrazení formuláře
  • Ostatní nástroje pro návrh formuláře
  • Uložení šablony formuláře
 • Vyplnění a odeslání formuláře
  • Ověření dat
  • Rozeslání formuláře pomocí Microsoft Outlook
  • Možnosti zveřejnění formuláře na webových stránkách
  • Možnosti spolupráce s Microsoft Windows SharePoint Services
  • Prohlíření a řazení dat
  • Import a export dat
  • Sdílení a publikování formulářů

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá základní znalost práce s programy MS Office.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.