Hodnocení školení Google Dokumenty

Komentáře z hodnocení absolventů školení, kteří souhlasili s jejich uvedením na webu:

Zodpovězení individuální dotazů, řešení konkrétní problematiky.27.11.2018, lektorka Magda Skálová
Google Dokumenty

Se školením jsem byla spokojená a bylo mi přínosem. Školitelka paní Magda byla výborná!11.1.2019, lektorka Magda Skálová
Google dokumenty