Školení Google Dokumenty (Docs)

Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí v aplikaci Dokumenty (Docs) vytvářet různé typy textových dokumentů - dopisy, zprávy, životopisy, referáty a články. Posluchači se naučí nastavit vzhled nadpisů, odstavců, číslovaných seznamů i seznamů s odrážkami. Zjistí, jak do dokumentu vložit obrázek a tabulku a upravit jejich vzhled. Seznámí se s nastavením vzhledu stránky, tiskem dokumentu a jeho exportem do PDF.

Osnova školení Google Dokumenty (Docs)

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • font, velikost, druh, barva, zvýraznění, ohraničení písma
  • kopírování, vyjmutí a vkládání textu
  • klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
 • Nastavení odstavce
  • zarovnání textu
  • nastavení odsazení, řádkování a mezer
  • práce s tabulátorem
  • vložení konce stránky
  • Odrážky a číslování
 • Nastavení vzhledu stránky
  • formát a orientace papíru
  • okraje stránky
  • záhlaví a zápatí
  • vložení číslování stránek
 • Tabulky v Google Dokumentech
  • vytvoření tabulky
  • práce s řádky a sloupci, sloučení buněk
  • formátování tabulky
 • Vkládání objektů
  • vložení obrázku
  • vkládání grafů a tabulek
  • Nástroje pro práci s textem
  • automatické opravy
  • kontrola pravopisu
 • Práce se styly
  • výhody používání stylů
  • přednastavené styly
  • styl nadpisu a odstavce
 • Tisk a publikování dokumentu
  • nastavení tisku a tiskárny
  • uložení do formátu PDF

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.