Školení Fusion 360 základní

Školení Základy Fusion 360 je určeno pro nové uživatele programu Fusion 360, kteří chtějí vytvářet jednoduchou cestou 3D modely, ať už pro využití ve vývoji, výrobě, nebo v oblasti rozmáhajícího se fenoménu domácích 3D tiskáren. Školení je cíleno na seznámení se se způsobem práce ve Fusion 360, posluchači si na praktických příkladech vyzkouší vytvoření 3D modelů i sestav, vytváření výkresové dokumentace a vizualizaci.

Osnova školení Fusion 360 základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Rozhraní Fusion 360
  • Uživatelské rozhraní
 • Základní nastavení
  • Projekty a složky
 • Vytváření náčrtů
  • Jednoduché náčrty
  • Geometrické vazby
  • Parametrizace náčrtu
 • Nástroje pro vytváření 3D modelu
  • Primitiva a booleovské operace
  • Vysunutí, rotace, šablonování a tažení
  • Zaoblení, zkosení, díry a závity
 • Práce se sestavou
  • Komponenty
  • Vazby
 • Vytváření výkresové dokumentace
  • Pohledy, řezy a detaily
  • Kótování a poznámky
  • Kusovníky a pozice
 • Import a využití stávajících modelů
  • Importovatelné formáty
 • Vizualizace
  • Vzhled
  • Materiál
  • Fyzikální vlastnosti
 • Zdroje informací
  • Webové servery zabývající se Fusion 360
  • Zdroje 3D modelů

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá Znalost práce se systémem Windows.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.